"Leczymy i pielęgnujemy wszystkich pacjentów podnosząc jakość usług i dostosowując się do potrzeb spoteczeństwa"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

Zaproszenie do pobrania w formacie *.doc
Wybór oferty w formacie *.pdf