"Leczymy i pielęgnujemy wszystkich pacjentów podnosząc jakość usług i dostosowując się do potrzeb społeczeństwa"

 

ODSTĄPIENIE OD BADANIA SPRAWOZDZANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Odstąpienie do pobrania w formacie *.pdf

ZAPROSZENIE UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

Zaproszenie do pobrania w formacie *.pdf