"Leczymy i pielęgnujemy wszystkich pacjentów podnosząc jakość usług i dostosowując się do potrzeb społeczeństwa"

 

Zapytanie ofertowe na Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o.

Uwaga, zmiana terminu składania ofert

Zaytanie do pobrania w formacie *.pdf

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014

ODSTĄPIENIE OD BADANIA SPRAWOZDZANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Odstąpienie do pobrania w formacie *.pdf

ZAPROSZENIE UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

Zaproszenie do pobrania w formacie *.pdf