"Leczymy i pielęgnujemy wszystkich pacjentów podnosząc jakość usług i dostosowując się do potrzeb społeczeństwa"

 

Zaproszenie do składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za rok 2015

Zaytanie do pobrania w formacie *.pdf