Aktualne informacje na temat szpitala można znaleźć na stronie prowadzonej przez Centrum Dializa:
http://szpitalwbialogardzie.pl

"Leczymy i pielęgnujemy wszystkich pacjentów podnosząc jakość usług i dostosowując się do potrzeb społeczeństwa"

 

Zaproszenie do złożenia oferty na uporządkowanie i zniszczenie dokumentacji Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Zapytanie do pobrania w formacie *.pdf

UWAGA Zmiana terminu składania ofert:
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 27.11.2015 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia 02.12.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wycenę ruchomości Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Zapytanie do pobrania w formacie *.pdf

Wybór oferty na wycenę majątku ruchomego Spółki RCM

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za rok 2015

Zapytanie do pobrania w formacie *.pdf

Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki RCM